Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Bài Thuyết Pháp Về Tịnh Độ Tông


Đem ánh sáng Phật pháp đến với muôn phương và muôn loài không chỉ là bản nguyện của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn là của 10 phương ba đời chư Phật.
Đem ánh sáng Phật pháp đến với muôn phương và muôn loài không chỉ là bản nguyện của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn là của 10 phương ba đời chư Phật.


 Các Phật tử cung nghinh TT Thích Nhật Từ quang lâm

Đại hùng bảo điện để thuyết pháp ngày 06.07.2014


Xuất phát từ tiêu chí  cao cả đó, từ nhiều thập niên nay, việc hoằng dương chánh pháp đã trở thành nhu cầu tâm linh thiết yếu không thể thiếu cho mỗi người Việt ta dù đang ở trong nước hay hải ngoại.

         

 

TT Trụ Trì chùa Phật Huệ Thích Từ Trí khái lược đôi lời cùng các Phật tử về tiểu sử của TT Thích Nhật Từ


Từ những nhân duyên thù thắng đó, ngày 06.07.2014 vừa qua, nhân chuyến hoằng pháp tại Âu Châu, Thượng Toạ Thích Nhật Từ Trụ Trì Giác Ngộ TP. HCM, người sáng lập "Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay" và "Hội Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay". Đồng thời cũng là tác giả và dịch giả của hơn 60 cuốn sách viết về Phật giáo, soạn dịch nhiều nghi thức tụng niệm thông dụng cho Phật tử tại gia, biên tập và xuất bản hơn 200 tác phẩm Phật học, Chủ nhiệm Đại tạng Kinh Việt Nam (Âm thanh)… đã đến thăm và dành cho quý Phật tử của chùa Phật Huệ, Đức quốc một thời pháp về Tịnh Độ


TT Thích Nhật Từ khai phápĐạo tràng Phật Huệ trong buổi thuyết pháp ngày 06.07.2014

 BBT xin được giới thiệu thời pháp nói trên này với lòng mong mỏi nhờ đó quý Phật tử có đủ sáng suốt để tìm ra những khắc mắc trong quá trình tu hành của bản thân, từ đó có thể củng cố thêm niềm tin vững chắc cho hành trang về Tịnh Độ của mỗi người.

BBT

Xem những hình ảnh trong buổi thuyết pháp0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites