Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Thông Báo - TU BÁT QUAN TRAI 15-16.03.2014

"Để các Phật tử có thêm nhiều phước đức nhân duyên và tăng trưởng bồ đề tâm trong quá trình tu học, nhằm giúp cho cuộc sống tâm linh của người Phật tử tại gia ngày một thêm an lạc..."

                                       Tu Bát Quan Trai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính mời quý Phật tử về chùa tham dự khoá tu Bát Quan Trai ngày 15-16.03.2014

Để các Phật tử có thêm nhiều phước đức nhân duyên và tăng trưởng bồ đề tâm trong quá trình tu học, nhằm giúp cho cuộc sống tâm linh của người Phật tử tại gia ngày một thêm an lạc, chùa Phật Huệ sẽ tổ chức hai ngày Tu Bát Quan Trai từ 14:00h ngày Thứ Bảy 15.03.2014 đến 14:00h ngày Chủ Nhật 16.03.2014.

Nay trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gianvề chùa tu học đông đảo.
Quý Phật tử ở xa xin hoan hỉ mang theo túi ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
BBT Chùa Phật Huệ
 
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc về BBT: bbtchuaphathue
Hoặc liên lạc về chùa:
Tel: 069-48 44 98 50
Nam Mô A Di Đà Phật

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites