Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Hoà Thượng Từ Địa Ngục Trở Về - Video Phật Pháp Nhiệm Màu

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử Video Phật Pháp nhiệm màu do Thầy Thích Giác Nhàn chủ giảng. Trong Video được ghi lại câu chuyện của cố Hoà Thượng THÍCH THIỆN QUANG trở về từ địa ngục và kể lại những tháng ngày đau khổ phải trải qua tại địa ngục...


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites