Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Thiệp Chúc Xuân Của Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phật Huệ


"Nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014, Ban Hộ Trì Tam Bảo chúng con kính chúc Chư Thượng Toạ, Chư Đại Đức, Chư Tăng Ni chùa Phật Huệ đón một năm mới vô lượng kiết tường, vô lượng an lạc..."

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites