Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU CHẨN TẾ - PHẦN 1

Những hình ảnh Đại Lễ Trai Đàn Cầu Siêu Chẩn Tế tổ chức tại Chùa Phật Huệ - Đức Quốc Frankfurt am Main ngày 11-12.07.2015...Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem toàn bộ album ảnh

HT Thích Trí Yên làm lễ Bạch Phật Khai Kinh - Lễ Sái Tịnh - Khai Lễ Thượng Phan 
Lễ Đề Vị Thỉnh Chư Hương Linh ngày thứ Bảy 11.07.20150 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites