Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560 CHÙA PHẬT HUỆ


Phật Đản hay còn gọi Ngày Đức Phật Ra Đời - Ngày mà người Phật tử khắp nơi trên thế giới ai ai cũng đều hân hoan, đón đợi... Hân hoan bởi cũng từ đây chúng sanh muôn loài có một vị Thầy - một bậc đại Đạo Sư dẫn đường, chỉ lối, nói khác đi giúp cho muôn loài đều được phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành thánh.

Đón đợi bởi đó là nhân duyên để người Phật tử khắp muôn phương có được cơ hội về chùa dâng hương, cúng Phật, để cùng tưởng nhớ và tri ân công đức, lòng từ bi vô ngằn mé của bậc đại Đạo Sư đã vì sự liễu thoát sanh tử của chúng sanh muôn loài mà thị hiện nơi trần thế.

Đại Lễ Phật Đản PL.2560 tại Chùa Phật Huệ ngày 07.05.2016 năm nay cũng không nằm ngoài những nhân duyên trân quý đó. Vì thế dẫu không nói thành lời nhưng ngày này - dù ở xa muôn nơi, dẫu công việc, gia duyên còn ràng buộc, dẫu đường xá cách trở, xa xôi... nhưng những Phật tử của Chùa vẫn hân hoan cùng nhau vân tập về Phật Huệ để trước là dâng hương, cúng Phật, sau là cùng khuyến tấn nhau vững bước và trưởng dưỡng trên con đường mà bậc Đại Đạo Sư đã chỉ dạy nhằm mang lại một cuộc sống mỗi ngày một thêm an lạc...

Dưới đây là hình ảnh các Phật tử cung nghinh chư Tôn Đại Đức Tăng Ni quang lâm Đại Hùng Bảo Điện để Khai Lễ Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh...


 Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUMXem Slideshow

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites