Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH CHUNG VUI ĐÓN GIAO THỪA NĂM GIÁP NGỌ-ẤT MÙI 2014-2015

Khung cảnh Đại Hùng Bảo Điện chùa Phật Huệ trong giờ phút đón Giao Thừa năm Ất Mùi 2015 tức ngày 18.02.2015...

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình để xem Album0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites