Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Những Hình Ảnh Trong Khoá TU ĐẠI BI 02-03.08.2014

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ khoá Huân Tu Đại Bi được tổ chức trong hai ngày 02-03.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ...
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites